Active Admin'de nesne id'sinin görünmesi

Eğer migration işlemi yaptığınızda ve modelde referans olarak başka bir model adını yazdıysanız yani id ile ilişkilendirmek yerine referans olarak atadıysanız ("rails generate migration AddUserReferecesToCompanies user:references" gibi) active adminde bu user tablosunu direk eklediği için bunu nesnenin referansı olarak gösterebiliyor. Bu durumda yapılması gereken işlem basit. Form tagı açarak nesne içerisinden örneğin ben emaili getirmek istedim, o da şu şekilde.